mersin escort mobil porno gaziantep escort izmir escort mobil porno izmir escort bayan porno hd porno pornolar porno 羹cretsiz porno hd sikis porno
; charset=UTF-8" /> Basili Dizanteri Nedir ?
bodrum escort bursa escort
mobil porn
RSS
porno
Trk ifşa
04 Ekim 2010 | | 0 Yorum Var.

Basili Dizanteri

Bu hastal覺k, 癟ok eskiden ta Hipokrat hekim zaman覺ndan beri, bilinmekte olan salg覺n hastal覺klardan birisidir. Tarihte b羹y羹k salg覺nlar yapm覺, harbeden ordular覺n bozulmas覺na, perian olmas覺na sebep olmutur.
Napolyonun Moskova seferinde bu orduda 癟覺kan basilli dizanteri, pek 癟ok insan 繹ld羹rm羹t羹r.
Zaten bu dizanteri, harp, a癟l覺k ve sefalet zamanlar覺n覺 kollayan ve b繹yle zamanlarda ortaya 癟覺k覺p salg覺nlar yapan bir hastal覺kt覺r. Basilli dizanteriyi yapan ufak 癟omak eklindeki mikroplard覺rBu basiller, hastalar覺n kal覺n ba覺rsa覺nda a癟覺lan yaralarda bulunur. D覺k覺 (b羹y羹k abdest) ile d覺ar覺ya 癟覺karlar.
Hastal覺覺, hafif olarak ayakta ge癟iren insanlarla hi癟 hastal覺a tutulmad覺klar覺 halde ba覺rsaklar覺nda mikrop ta覺yan insanlar hastal覺覺n etrafa bulaamas覺na sebep olurlar.
Bu mikroplar d覺k覺 vas覺tas覺 ile apteshanelere, l璽覺mlara, sulara, topraklara, sebzelere ve yemilere bula覺rlar. Bunlarla temas edip mikroplar覺 alan salamlar, hastal覺a tutulmak tehlikesine d羹m羹 olurlar.
Mikroplar, salam insan覺n v羹cuduna, a覺z yolundan girer. Kal覺n ba覺rsaklara kadar gidip orada yerleir ve hastal覺覺 has覺l ederler. Mikroplar, ba覺rsakta kal覺r, insan覺n kanma ge癟mezler. Kal覺n ba覺rsakta 羹reyip 癟oald覺klar覺 zaman, has覺l ettikleri zehirler, kana ve b羹t羹n v羹cuda yay覺larak bu hastal覺覺 husule getirirler. Mikrop al覺nd覺ktan sonra, (bir g羹nden bir haftaya kadar) s羹ren bir kulu癟ka s羹resi vard覺r.
Bundan sonra birdenbire ate y羹kselir. Kar覺nda ar覺lar, v羹cutta k覺r覺kl覺k, halsizlik has覺l olur. Hastalarda bir s羹rg羹n (ishal) balar. Badan d覺k覺, sulu bir halde iken, zaman ge癟tik癟e, i癟inde kan ve s羹m羹k gibi maddeler peydah olur.
G羹ndelik d覺ar覺ya 癟覺kma say覺s覺 gittik癟e fazlala覺r. Bu hal hastay覺 pek ziyade rahats覺z eder. G羹nde (20-30) defa “ve daha fazla d覺ar覺ya 癟覺kan hastalar vard覺r.
Kar覺n a覺llar覺 fazlala覺r. D覺ar覺ya 癟覺kma s覺ras覺nda makatta ak覺nt覺, buruntu halleri ba g繹stererek, hastaya 癟ok s覺k覺nt覺 verir.
Hastan覺n itah覺 yoktur. Atei y羹ksektir. Derin bir halsizlik i癟inde yataa.d羹m羹t羹r. S覺klaan s羹rg羹n y羹z羹nden v羹cudundan 癟ok su kaybeder. Dudak kurur, dil pasl覺d覺r. Az zamanda 癟ok zay覺f d羹er.
Hastal覺k b繹ylece bir hafta kadar s羹rer. Fakat bu iddetli s覺k覺nt覺lar, hastan覺n kalbini ve damarlar覺n覺 bozup zay覺flatarak l羹mlere sebep olabilir.
Dizanteri mikroplar覺 kal覺n ba覺rsa覺n i癟 zar覺da yayg覺n, sath簾, geni, etraf覺 girintili 癟覺k覺nt覺l覺 yaralar yaparlar. D覺k覺n覺n i癟inde kan, s羹m羹k bulunmas覺 hastada kar覺n ar覺lar覺 olmas覺 bu y羹zdendir.
Yaralar kal覺n ba覺rsa覺n sonuna doru ne kadar 癟oal覺r ve yay覺l覺rsa 覺k覺nt覺 ve buruntu da o kadar fazla olur. Bu yaralar覺n, gittik癟e derinleerek, ba覺rsa覺n delinmesine sebep olduu da vard覺r. Bereket versin ki, bu ihtil璽tlar olduk癟a nadirdir. Hastal覺k iyilemee y羹z tutarken, baz覺 hastalarda, diz kapaklar覺ndan balay覺p ar覺 ve ilikle kendisini g繹steren, az zamanda v羹cudun 繹teki eklemlerine de ge癟en, t覺pk覺 romatizmaya benzeyen bir ar覺za daha olabilir ki buna (Dizanteri romatizmas覺) derler.
Baz覺 dizanterilerde g繹zlerde kanlanma ve iltihaplar g繹r羹lebilir.
Hasta iyi bak覺lmaz, iyi tedavi edilmez ve yataktan 癟abuk kalkarsa, hastal覺k m羹zminleip s羹r羹ncemede kalabilir.
Dizanteri hastal覺覺nda 繹l羹m nispeti, zamana, artlara, hastalar覺n haline g繹re deiir. Harp, k覺tl覺k ve sefalet i癟inde bulunanlarda, .癟ocuklarda ve ihtiyarlarda 繹l羹m nispeti fazlad覺r.
Hastal覺覺n kesin tehisi ancak_hastaya ait d覺k覺n覺n laboratuarlarda tahlili ve mikroplar覺n 羹retilip elde edilmesi ile m羹mk羹n olur.

RSSYorum Yaz  |  Trackback URL

fethiye escort eskisehir escort izmir escort ankara escort eryaman escort istanbul escort gaziantep escort antalya escort