mersin escort mobil porno gaziantep escort izmir escort mobil porno izmir escort bayan porno hd porno pornolar porno ücretsiz porno hd sikis porno
; charset=UTF-8" /> Böbrek İltihapları - Belirtileri - Tedavisi
bodrum escort bursa escort
mobil porn
RSS
porno
Trk ifşa
26 Haziran 2010 | | 0 Yorum Var.

Böbrek İltihapları

Böbreğin iki türlü iltihabı vardır: Biri birdenbire başlayıp gürültülü geçenler, öteki de sinsi ve süreğen (müzmin) bir tarzda uzun zaman devam edenler. Birdenbire başlayan iltihaplar, çeşitli sebeplerden ileri gelirler: Grip, yılancık, kızıl, kızamık, çiçek, tifo., gibi bir takım bulaşıcı hastalıklar, böbrek iltihapları yapabilirler.
Bazı bademcik iltihaplarını yapan mikropların kendileri boğazda oturup oradan kana yayılan zehirleri ile böbreklerin iltihaplanmasına sebep olurlar.

Bir takım maddelerle zehirlenmeler, böbreği bozup iltihaplandırırlar- Süblime başta olmak üzere bütün cıva mürekkepleri, (Phosphor), (Arsenique), (Kurşunlu maddeler) en çok böbreği bozan maddelerdendirler.
Bir kaza neticesi veya sanat icabı bunlarla zehirlenmeler olduğu zaman, en çok bozukluğa uğrayan organ böbreklerdir.

Bütün bu sebeplerin tesiri altında, günün birinde, bir böbrek iltihabı başlayabilir: Birdenbire başlayan böbrek hastalıklarında, hastalığın derecesine ve mahiyetine göre, bazı belirliler görülür: Hastalarda baş ağrısı, kırıklık, titreme, ateş, bel tarafında ağrılar olur. Birkaç gün içinde hastanın yüzü, gözü, ayakları şişer. Bulantılar, kusmalar, sayıklamalar, kendini kaybetme halleri ortaya çıkar.

Gündelik sidik miktarı azalır, insanlar tabii hallerinde günde (1-1,5) litre kadar sidik çıkarırlarken bu hastalar ancak yarım litre veya daha az çıkarırlar. Hatta bazı ağır vakalarda yirmi dört saatte hiç sidik çıkmaz. Tam bir işeme kesilmesi hâsıl olur. Bu pek fena bir belirtidir. Artık böbreklerin harap olup işlerini göremediklerini, sidiği süzemediklerini gösterir.

Bu gibi böbrek iltihaplarında kalp ve damarlar da bu hallerden müteessir olarak zayıflar ve aksaklıkla göstermeye başlarlar. Bâzı vakalarda kan basıncı (tansiyon) yükselir. Hastaların sidiği tahlil ettirilecek olursa, yerine göre, rengi değişik tuz miktarı az ve içinde Albümin dediğimiz madde vardır.

Sağlam böbrekler albümin çıkarmazlar. Sidikte bu madde bulununca yerine, miktarına ve sidikte bununla beraber bulunabilecek başka cisimlere göre, az çok, bir hastalık var demektir.Böyle sidiklerin tortularını mikroskopta muayene edince, içinde iltihabı gösteren akyuvarlar, Alyuvarlar ve iltihaplı sidik borularının sidiğe karışmış döküntüleri görülür, (üstüvaneler).

Süregenleşmiş (müzmin) böbrek hastalıkları, ya birdenbire başlayan bir böbrek hastalığının yavaşlayarak, sinsi sinsi, devam etmesi ve yahutta damar sertleşmesi, verem, firengi, kurşun zehirlenmesi, sıtma gibi bazı gizli hastalıkların, kendini belli etmeden, yavaş yavaş tesir etmeleri ile hâsıl olur. Şeker hastalığı da böbrekleri bozabilir. Bu gibi hastalarda görülen arızalar da silik ve sinsidir: Geceleri yorgunluk, sebepsiz nefes darlıkları, baş ağrıları, ayaklarda hafif şişlikler, baş dönmeleri, burun kanamaları, sürgün, kulaklarda, gözlerde bozukluklar görülür.

Günün birinde, bir beyin sektesi ile felçler ortaya çıkar. Böyle hastaların kan basınçları (tansiyonları) da yüksektir. Sidiklerinde albümin vardır. Tuz ve üre azdır. Çünkü üre denilen madde, böbreklerin bozuk olmasından dolayı, dışarıya, yeter miktarda, süzülemez. Vücuttaki fenalıkları ve bozuklukları yapan da bu haldir.
Hastalar, gün geçtikçe, zayıflarlar. Sararır solar, derin bir kansızlığa düşerler. Hastalık tedavi edilmeyecek olursa böbrekler zamanla bozulur, sertleşir, harap olur. Günün birinde artık iş göremez bir hale gelir.

TEDAVİ:

Böbreklerinde birdenbire iltihap başlamış olan hastalar, mutlaka yatakta, istirahat halinde tedavi edilmelidirler.
En birinci iş yemeklere ve perhize dikkat etmektir. Gıdalar etsiz, yumurtasız, tuzsuz, hatta ilk günlerde biraz süt ile maden suyundan ibaret olmalıdır.

Dışarıdan bele hardal yakısı koymak, kuru vantuz çekmek, bir fanila sargı ile beli sararak vücudu sıcak tutmak, bu müshil vermek ve hastayı terletmek iyi tesir hasıl eder. Sidiği söktürücü ilâçların faydası vardır.
Bunlardan başka, asıl böbrek iltihabını yapan hastalığı bulup onu tedavi ederek ortadan kaldırmak lâzımdır.
Böbrek iltihabı azaldıkça hastalara verilecek yemekler de ona göre ziyadeleştirilir. Sütlü, sebzeli unlu gıdalardan başlanarak nihayet hasta iyi olunca etli yemeklere müsaade olunur.

Sinsi ve süreğen olan böbrek iltihaplarında verilecek gıdalar, yerine ve derecesine göre, etsiz, yumurtasız, tuzsuz, biber ve baharatsız olmalıdır. Sebzeler, meyveler, hafif çorba ve lâpalar, tatlılar verilebilir.
Sık sık sidik ve kan tahlilleri yapılarak, sidikte görülecek marazı unsurlara ve kandaki üre miktarına göre, uygun bir perhiz tatbik olunacaktır. İyi havalarda, vücudu yormayacak, gezintiler yapmak münasiptir.
Hasta kadın olursa bu halde gebelik yaramaz. Kadına büyük zarar verir. Maden suları, müshiller, ılık banyolar, sidik söktürücü ilâçlar fayda verir.

Bütün bu arızalar çok karışık ve anlaşılması güç hastalıklar olduğu için böyle hastalıklara tutulmuş olanlar, mutlaka, hekimin tedavi ve kontrolü altında bulunmak, onun dediği tarzda yaşamak, onun müsaade edeceği, yemekleri yemek zorundadırlar.

RSSYorum Yaz  |  Trackback URL

fethiye escort eskisehir escort izmir escort ankara escort eryaman escort istanbul escort gaziantep escort antalya escort