mersin escort mobil porno gaziantep escort izmir escort mobil porno izmir escort bayan porno hd porno pornolar porno ücretsiz porno hd sikis porno
; charset=UTF-8" /> Boğulmak - Tedavisi
bodrum escort bursa escort
mobil porn
RSS
porno
Trk ifşa
22 Haziran 2010 | | 0 Yorum Var.

Boğulmak

İnsanların ve bütün canlıların havaya olan ihtiyaçları, havanın içinde bulunan (oksijen- gazı) dolayısiledir. Hayvan olsun, nebat olsun bütün yaşayanlar için oksijen, birinci derecede lüzumlu bir gazdır. Teneffüs hareketleri ile akciğerlere giren hava içindeki oksijen, ciğerlerden kana geçerek, bütün vücuda yayılır. Orada hücrelerin beslenmesi, vücutta sıcaklık ve kudret husulü için cereyan eden bir takım gıda değişikliklerinde çok ehemmiyetli bir rol oynar. Bu hâdise, vücudun beslenmesi, büyümesi, bedende sıcaklık hâsıl olması., gibi işlerin yolunda ve düzeninde gitmesine yarar.
Şu halde oksijenden mahrum kalmak vücut için çok zararlıdır.
Havadan ve dolayısı ile oksijenden mahrum kalmak iki türlü olur: Birisi yavaş yavaş, hissetmeden, havadan mahrum kalmak, birdenbire, havasız (yani oksijensiz) kalmak halidir. Bunların nasıl olduğunu açıklayalım:
Havası, uzun müddet, değişmemiş, içinde birçok insanın oturması ile havasındaki oksijeni azalmış olan yerlerde yaşayanlar, bir taraftan yeter derecede oksijen bulamadıkları, öteki taraftan da kirli olan havanın içindeki zehirli gazları teneffüs ettikleri için, gittikçe zehirlenmeye başlarlar.
Vücuttan zehirli gazları alarak kirlenen kan, akciğerlere geldiği zaman, dışarıdan gelen hava içinde yeter derecede oksijen bulamayıp iyice temizlenmeyecek olursa kirli olarak geriye döner ve vücudu besleyemez.
Devamlı olarak beslenemeyen vücut, yavaş yavaş, zayıflar. Sararıp solar. Kansızlığa düşer.
Havasız yerlerde kalmak, çok defa, vücutta halsizlik, takatsizlik, baş ağrıları, baş dönmeleri gibi fenalıklar yapar.
Teneffüs hareketlerinin birdenbire durması, havanın alınamaması ve yahut kanın temizlenememesi (birdenbire boğulmak) dedikleri hâdiseyi teşkil eder. Bu şekilde boğulanlar derhal kendilerini kaybederler.
Birdenbire boğulmaların birçok sebebi vardır: Su içinde nefes alamıyarak boğulmak, gırtlak içeriden veya dışarıdan bir tazyik altında kalarak boğulmak, meyve, çekirdek… Vesaire gibi dışarıdan gelen yabancı bir cis -min boğaza tıkanması ile boğulmak gibi sebepler nefes yollarını tıkayarak boğulma hâdisesini ortaya çıkarırlar. Kuş palazı hastalığında, mikropların boğazda yaptığı zar tarzındaki iltihap parçacıkları, nefes almaya engel olup, boğulmak tehlikesi ortaya çıkardıkları gibi akciğerlerin en ince nefes borularında hâsıl olan iltihaplı hastalıklar dolayısı ile, nefes almak güçleşerek, boğulmalar olabilir.
Bunlardan başka, yıldırımla vurulmak, elektrik çarpmasına uğramak, vücudun, kaza eseri olarak, mühim bir kısmının yanması, kuduz, Tetanos gibi hastalıklara tutulmak, (Strychnine) dedikleri şiddetli zehirle zehirlenmek gibi hallerde, bu arızaların vücut sinirlerine tesir etmesi ile, teneffüs hareketleri durarak boğulmak mümkündür.
Zehirli bir takım gazlar vardır. Kömürün çıkardığı (Karbon gazları), evlerde kullanılan (havagazı), bâzı lâğımlardan çıkan kükürtlü (lâğım gazları) da çok zehirli maddelerdir.
Bunların bulundukları kapalı yerlere ve kuyulara düşüp bu, gazları teneffüs edenler de boğulmak tehlikesine uğrarlar.
Çocuklar, doğum esnasında vaziyetleri biçimsiz gelerek, göbek kordonu boğazlarına dolanacak ve yahut bu kordon tazyik altında kalacak olursa, kanları temizlenememek tehlikesine düşüp boğulabilirler.

TEDAVİ:
Bir boğulma hâdisesi önünde, mümkün olan çabuklukla, hekime koşmalıdır. Çünkü yapılacak tedbirler ne kadar çabuk tatbik edilirse boğulanı o kadar kolaylıkla kurtarmak mümkün olur.
Boğazı tıkayan ve nefes almaya engel olan, göze görünür, ne kadar sebep varsa, çabucak, onları ortadan kaldırmalıdır: Suya düşeni sudan çıkarmak, boğazı sıkılanı tazyik altından kurtarmak, zehirli gaz içine düşmüş olanı bu yerden temiz havalı bir yere nakletmek, elektrik teline tutulmuş olanı kurtarmak için cereyanı kesmek, hastanın nefes almasına az çok, engel teşkil eden elbise düğmelerini, kuşaklarını çözmek ve gevşetmek birinci derecede yapılacak tedbirlerdendir.
Böyle hâdiseler karşısında, korkuya ve telâşa düşmeyerek soğukkanlılıkla çare düşünmek ve bir an önce hastanın imdadına yetişmek çok faydalıdır.
Yerine göre, hastanın derisini soğuk su, kolonya suyu veya sirke ile ıslatılmış bezlerle hafifçe kamçılayarak veya friksiyon yaparak, teneffüs hareketlerini uyandırmaya çalışmak iyidir.
Hastalın dilini bir mendil veya pens ile güzelce tutup muntazam bir surette, (dakikada yirmi defa kadar) dışarıya çekip içeriye bırakmak süreti ile veyahut diğer usullerle (Sunî teneffüs) yaptırmak, hastaya mümkünse oksijen koklatmak ilk yardımlar arasındadır.
Hasta boğulma halinden kurtulup nefes almaya başlayınca derhal yatağa yatırılmalı, başı biraz yüksekçe tutulmalı, kalbine kuvvet vermek için biraz sulu şarap, koyuca bir kahve veya çay veya birkaç damla (lokman ruhu) nu, biraz suya koyarak, içirmelidir.
Yapılan tedbirlerin neticeleri kaybolmamak için hastayı dikkatli bir kontrol altına almalıdır.
Kalbin zayıflığına karşı yapılacak ilaç ve şırıngalarla diğer lüzumlu tedbirler, ve hekimin bütün tavsiyeleri, muntazam ve dikkatli bir surette, tatbik edilmelidir.

RSSYorum Yaz  |  Trackback URL

fethiye escort eskisehir escort izmir escort ankara escort eryaman escort istanbul escort gaziantep escort antalya escort