mersin escort mobil porno gaziantep escort izmir escort mobil porno izmir escort bayan porno hd porno pornolar porno ücretsiz porno hd sikis porno
; charset=UTF-8" /> Cerha Nedir? Yaralanmak
bodrum escort bursa escort
mobil porn
RSS
porno
Trk ifşa
21 Temmuz 2010 | | 0 Yorum Var.

Cerha Nedir?

(Blessure)
Bir kaza veya cinayet eseri olarak vurma, vurulma, çarpma, düşme., gibi tesirlerle vücutta hâsıl olan yaralara eskiden hekimlikte (cerha) adı verilmişti. Bugün bu arızalara (yara) diyoruz.
Yaralar çeşitleri itibarile, belli başlı, dört türlü olurlar.

1: — Bıçak, çakı, kama, kılıç., gibi kesici bir takım vasıtalarla hasıl olmuş bulunan yaralardır ki, bunlara (kesikler) diyebiliriz. Bu âletlerin yüzleri ince ve keskin olduğu için, bunların yaptıkları yaralarda düz bir tarzda doku ve organların birbirinden ayrılıp yarılması şeklinde olur.

2. — Çivi, bıçak ucu, çakı ucu, süngü, ince demir ve tahta parçaları gibi sivri ve batıcı olan vasıtalarla hâsıl olan yaralardır.
Bunlar dokuları delerek, vuruluşun şiddetine göre, organların az çok derinliklerine kadar nüfuz ederler.

3 — Taş, toprak, tahta, demir gibi sert bir cisimle vurulmak ve yahut bunlara çarpmak sureti ile hâsıl olan yaralardır. Bunlar da organlar ezilir ve berelenirler.
Hâsıl olan yaralar ezilmiş, berelenmiş, intizamsız olarak kopmuş, parçalanmış bir haldedirler.

4. — Türlü türlü tabancalar, tüfekler ve bunlara benzeyip çeşitleri pek çok olan ateşli silâhlarla hâsıl olan yaralardır. Bunlardan çıkan kurşun, misket veya mermi parçaları yerine göre, ya delip geçerler. Yahut vücuda girdikleri zaman, hızlarına ve kuvvetlenerek saplanıp kalırlar. Ve yahut da kemik gibi sert ve mukavemetli bir cisme rastlayarak, seyirlerini değiştirirler. Bu takdirde kemikleri parçaladıkları gibi kendileri de parçalanabilirler. Eğer kendileri parçalanacak veya şekil değiştirecek olurlarsa kütleler ile etraflarındaki örgüleri koparmak, parçalamak, ezmek sureti ile geniş ve öldürücü yaralar hâsıl ederler, (dumdum kurşunları).
Ateşli silâhların yakından veya uzaktan atıldıklarına göre yaptıkları yaralar da değişik olur. Her ateşli silâhtan çıkan bir mermi nin vücuda rastladığı zaman bir giriş deliği, eğer çıkmışsa, bir de çıkış deliği vardır.
Giriş delikleri çıkışa nazaran, çok defa, biraz daha ufak olurlar. Eğer silâh yakından atılmış ise giriş deliği etrafında siyah barut lekeleri görmek kabildir.

Hangi şekilde hâsıl olursa olsun vücut yaralandığı zaman, yaranın çeşidine ve tesirine göre doku ve organlarda harabiyet hâsıl olur.Kaslar (Adaleler), etler, sinirler, damarlar, kesilir, ezilir, zedelenir ve koparlar. Kemikler kırılır ve parçalanırlar. Bütün, bunlar esnasında, yaralardan, az çok, kan gelir. Eğer büyük kan damarları ve bilhassa atar damarlar (şiryanlar) kopacak olursa kan çok miktarda gelerek hayat tehlikeye girer.

TEDAVİ
Cerhalara (yaralara) yapılacak tedavi yaranın çeşidine büyüklüğüne, küçüklüğüne, derin veya sathi olmasına göredir. Genel olarak, her şeyden önce yaralara dikkat etmek, eğer içlerinde taş, toprak, kum, kumaş parçaları vesaire gibi., yabancı cisimler varsa onları temizlemek ve parça halinde içeride saplanıp kalmış olan maddeleri, mümkünse, dışarıya çıkarmak lâzımdır.

Yaralardan gelen kan, eğer az miktarda ve yaygın bir halde geliyorsa temiz gaz bezleri ve pamuk koyup sıkıştırmak ve bağlamak sureti ile durdurulabilir. Eğer atar damarlar kopmuş ve onlardan kan fışkırarak geliyorsa yarayı yukarısından sıkıca bağlamak, veya damarını dikerek kapatmak sureti ile, kanın durdurulmasına çalışılır.

Yaralar temiz oldukları takdirde zamanla vücut bu harabiyeti tamir eder. Yara da kendi kendine iyi olur. Yaraların çabuk iyi olmasına engel olan sebepler arasında mikroplar başta gelir. Mikroplar yaralara girerek oralarda iltihaplara ve cerahatlenmeye sebep olduklarından, vücut için tehlike hâsıl ederler.
Yaralarda husule gelecek en mühim ihtilât onların mikroplarla bulaşıp iltihaplanmasıdır. Buna meydan vermemek için, yaranın hâsıl olduğu dakikadan itibaren, onların gayet temiz tutulması lâzımdır.
Yaralanma anında ilk yapılacak iş, mümkünse, yaraya bol tentürdiyot sürmektir. Ondan sonra, yaraya göre, pansumanlar yapılır ve bu sayede yaralar temiz tutularak çabuk kapanmaları sağlanmış olur.
Yaralara giren bazı mikroplar vardır ki, bunlar, sonradan vücutta çok tehlikeli hastalıklar yaparak, ölüme sebep olabilirler. Kazıklı humma dedikleri Tetanos hastalığının ve gazlı kangrenlerin mikropları bu gibi tehlikeler doğurabilirler. Onun için, bu mikropların çok bulunduğu toz, toprak ve gübre gibi pis maddelerle bulaşmış, ezik ve derin yaralarda bu hastalıklara mahsus olan (serom) lan yaralıya şırınga etmek pek ehemmiyetli olan koruyucu tedbirlerdendir. En iyisi, mühim bir yaralanma vakası önünde, vakit geçirmeden, yaralıyı bir hastaneye kaldırıp hekimin tedavi ve kontrolü altına koymaktır.

RSSYorum Yaz  |  Trackback URL

fethiye escort eskisehir escort izmir escort ankara escort eryaman escort istanbul escort gaziantep escort antalya escort