mersin escort mobil porno gaziantep escort izmir escort mobil porno izmir escort bayan porno hd porno pornolar porno ücretsiz porno hd sikis porno
; charset=UTF-8" /> Çocuk Bakımı
bodrum escort bursa escort
mobil porn
RSS
porno
Trk ifşa
24 Ağustos 2010 | | 0 Yorum Var.

Çocuk Bakımı

Çocuk yeni doğduğu zaman ona yapılacak bakım işleri başlı başına bir konudur. Anaların ve babaların bu ehemmiyetli işin esaslı, fenni yollarını bilmeleri lâzımdır. Ana, baba bunu ne kadar iyi bilir ve tatbik ederse doğan çocuk, ona göre, sağlam, hastalıksız ve gürbüz olur.

Çocuk, doğar doğmaz, hekim veya ebe tarafından göbeği kesildikten sonra, derisi üstündeki yağlı maddeleri temizlemek lazımdır. Bunun için temiz zeytinyağına batırılmış bir pamukla vücudundaki kirlilikleri silinir, çabucak sıcak bir örtüye sarılır. Sonra (37) derecelik (aşağı yukarı dirsek dayanacak kadar) sıcak bir banyoda, ağzına, burnuna su kaçmayacak bir şekilde, yıkanır. Banyodan sonra, güzelce, kurulanır, bilhassa kasık ve koltuk altları ile kaba etlerinin araları ve çene altı güzelce ve dikkatle kurulanmalıdır.

Yeni doğmuş bir çocuk, ilk banyodan sonra rahat bir uykuya dalar. Ebe veya hekim bağlanan göbeği, banyodan sonra, bir daha muayene eder, Temiz bir pansumanla göbek yerini kapatır.. O gün ve ondan sonraki günlerde, kesilen göbeği el ile tutmak, hiçbir zaman, doğru değildir. Temiz ve kaynatılarak mikrobu öldürülmüş pensler ile iş görülecektir.

Alkol pansumanı yapılarak ve göbek tozu (Dermatol) ekilerek her gün yaraya dikkat edilecektir. Böyle yapılmazsa dışarıdan gelecek bir takım mikroplar, göbek yarasından içeriye girerek, orada (yılancık), (karın zarı iltihabı) gibi hastalıklara ve çocuğun kanının zehirlenmesine (septisemiye) sebep olabilirler. Çocuğun altına konacak bezleri o suretle yerleştirmelidir ki, bunlar göbek pansumana dokunmasın ve bu bezler ıslandığı zaman ıslaklık göbek pansumanına da geçmesin.

Çocuğun altına konan bezler, her kirlenişte, sık sık değiştirilmelidir Yeni doğan çocuğun banyosundan sonra, çamaşırları giydirilir. Sıra gözlerine gelmiştir. Baştan (Asidborikli su) ile ıslatılmış bir pamukla gözlerin etrafında ve kapak aralarında toplanabilin kirlilikler silinir. Sonra, yüzde bir nikbetinde olarak hazırlanmış, (cehennemtaşı – Nitrate d’argent) mahlûlünden iki gözüne birer damla damlatılır.

Çünkü rahim yollarında her vakit bulunabilen zararlı mikroplar, çocuğun gözlerine girmiş olabilirler. Gözlerde sonradan iltihaplara ve körlüklere sebep olurlar. Damlanın bu hastalıkların hâsıl olmamasına ‘büyük yardımı vardır. Bu damla kullanılmazdan önce, doğumdan sonraki çocuk göz hastalıkları pek çok görülürken, ilâcın tatbikinden beri bunlar, pek ziyade, azalmıştır. Yeni doğmuş çocuğun vücudu, sıcaklık derecesini kolay kaybeder.

Bunun için onu sıcak örtülere sarmak, sıcak suyu havi ve beze sarılmış bir şişeyi yatağına koymak çok faydalıdır. (Yalnız dikkat etmeli ki, bu şişe çok sıcak olup da çocuğun vücudunu yakmak gibi bir kazaya sebep olmasın.)

Çocuk ilk yirmi dört saatte sağ tarafına yatırılır. Ayak tarafının biraz yüksek olmasına dikkat etmek lâzımdır.
Bu suretle doğum sırasında burun ve hava yollarına kaçabilen kirli ve kanlı sular, kolayca, dışarıya akarlar.
ilk banyosundan sonra çocuk, derin bir uykuya dalar. Eğer uyandırılmazsa, bu uyku (12-24) saat kadar sürebilir.
Çocuk uykudan ağlayarak uyanır. Bu suretle karnının acıktığını bildirmiş olur. İlk yirmi dört saatte çocuk emzirilmez. Fakat suya ihtiyacı fazla olduğundan, dörder saat aralıkla, bir parça, kaynatılıp soğutulmuş, temiz su ve yahut (Yüzde beş) şekerli su verilir.

Yirmi dört saat sonra çocuk, ilk defa, emzirilir. İlk günde çocukta dikkat edilecek bazı haller vardır Göbekten kan boşanması, çocuğun morarması, derisinin renginin, birdenbire, değişmesi., gibi haller olursa, vakit geçirmeden, hekime başvurmalıdır. Doğumdan sonra (5-10) gün içinde göbek kuruyup düşer. Göbek düşenciye kadar çocuğa banyo yaptırılmaz. Ondan sonra muntazam bir surette çocuğun günlük banyolarına başlamak lâzımdır.

Banyo sıcak bir odada yapılır. Suyun derecesi (35) santigrat (dirsek dayanacak kadar) olmalıdır.
Banyodan sonra, kasık ve kaba etlerin araları, koltuk ve çene altları güzelce kurulanır. Bolca pudralanır. (Bu iş yapılırken pudra kutusunun devrilip pudraların etrafa saçılmamasına dikkat etmek lâzımdır. Böyle kazalarla çocukların pudra tozlarını teneffüs etmeleri öldürücüdür.)
Çocuğun dışkısı (büyük abdesti) üçüncü güne kadar kokusuz, yumuşak, yapışkan, koyu esmer renkte bir maddedir.

İlk sütten hâsıl olacak dışkı ancak üçüncü gün görülür. Günde (2-3) defa çıkar. Sarı renkte ve bazı defa yeşile çalar bir görünüştedir. Bu esnada dışkıyı yeşil görüp te telâş ve heyecana kapılmak, çocuğun sütünü değiştirmeye kalkışmak doğru değildir.

Çocuğun ağırlığı, gün geçtikçe, muntazam bir surette ziyadeleşip, tabii halde devam ettikçe ve başka bir rahatsızlık belirtisi görülmedikçe dışkının yeşil renkte olması, telâş ve tedaviyi icab ettirecek bir hal sayılmaz.
Çocuğun ilk sidiği çok açıktır. Sonra esmere kadar koyu çıkar ve hatta leke ve tortu bırakmağa başlar.
İlk işemeden sonra çocuk, bir iki gün, işemeyebilir. Sonra, yavaş yavaş ve gittikçe sık olarak, işemeye başlar.
Çocuğun, ilk günlerde, suya çok ihtiyacı vardır. Henüz yeni gelen ana sütü de bu ihtiyacı lüzumu kadar karşılayacak derecede suyu havi değildir.

Eğer bu zamanda çocuğa su verilmezse dördüncü, beşinci günlere doğru, sırf bu susuzluk yüzünden, çocuğun ateşi (38-39) dereceye kadar yükselebilir. Bunun önüne, ancak, çocuğa kaşıkla ve azar miktarda temiz su vermekle geçilir. ‘ Çocuğa, lüzumundan fazla, kaim ve çok elbise giydirmek, fayda dan ziyade, zarar verir. Giyilecek şeyler, mevsime göre, seçilmelidir.

Çocuğun giydirilip kundaklanmasında, kol ve bacakların serbestçe hareketini sağlayacak bir usulün kabulü lâzımdır. Kundak ve çamaşırların daima yumuşak, kuru ve temiz olması, kirlenen bezlerin, sık sık, değiştirilmesi icab eder. Sütten ibaret olan gıdası yeter derecede olmayacak olursa çocuk, hiçbir rahatsızlık duymadan, günlerce büyük abdeste çıkmayabilir. Bunu bir peklik sanarak, ana, baba yersiz telâş ve heyecanlara düşmemeli, çocuğun gıdasını tamamlamaya çalışmalıdırlar.

Eğer peklik (inkıbaz) çocuğu rahatsız ederse makattan konacak fitillerle işi idare etmeli, sürgün ilâcı (müshil) verilmemelidir. Kahve kaşığı ile bir parçacık (badem yağı) verilmesine müsaade olunabilir.
Çocuk, ilk günlerde, ana rahminde iken yuttuğu kanlı suları, kusabilir. Sonradan fazla emzirilirse, meme emerken aldığı sütün bir kısmını da dışarıya çıkarabilir.Kirli bardaklar ve kaşıklarla, emzirilir emzirilmez yerine yatırılan, karınları çok sıkı kuşaklarla bağlanan çocuklar, bu tesirler altında, gene kusarlar.
Ana sütünden başka süt vermek veya iki memeyi birden emzirmek, gene kusmalar yapan sebepler arasındadır.
Anadan doğma bir takım mide ve barsak darlıkları vardır ki, bunlar da kusmalar yaparlar. Bu hastalıkları ortaya çıkaracak ancak hekim muayenesidir.

Eğer, bir çocuk aldığı sütü, tamam olarak kusuyor ve bu hal sürüp giderek çocuğu kilodan düşürüyor veya büyümesine engel oluyorsa, hemen hekime haber vermek lâzımdır. Çok ağlayan veya huysuzlanan bir çocuğun, mutlaka, bir sıkıntısı vardır.

Çok defa bağırsaklarında gaz olursa, huysuzluk ve ağlamalar görülür. Bu takdirde, çocuğu biraz yüzükoyun veyahut sağına veya soluna yatırmaktan fayda görülür. Biraz papatya suyu yapıp, bir lâstik puvarla çocuğa lavman yapılırsa, gazları söktürerek rahatlık verir. Bundan da fayda görülmezse (anason)u çay gibi haşlayıp kahve kaşığı ile verilir.

Bazı çocuklarda, doğduklarının ikinci veya dördüncü günlerinde (sarılık) görülür. Telâşa lüzum yoktur. Bu sarılık, bir zaman sonra, kendi kendine geçer.Fakat, bazı defa, çok şiddetli ve devamlı sarılık olur ki bu ehemmiyetlidir.
O zaman, çocuğu aile hekimine muayene ettirip tedavisine çalışmak lâzım gelir.Bir takım çocuklar vardır ki, bunlar cılız ve zayıf olarak doğarlar.Dünya üstünde doğan çocukların (yüzde 20 – 30) kadarının üç kilodan az bir ağırlıkta, yani cılız olarak doğduklarını çocuk hekimleri yazıyorlar.

Şu halde, epeyce bir sayıya varan zayıf ve cılız doğmuş çocukların bakımı bir kat daha ehemmiyetli bir meseledir.Çünkü çocuk ölümleri bir memlekette nüfusun ziyadeleşmesine engel olan sebeplerin başında gelir. Bu bakımdan da çocuk ölümlerini azaltabilmek için, cılız çocukların bakımını çok lüzumlu bir iş olarak ele almak lâzımdır.

Bir takım çocuklar vardır ki bunlar daha ileri derecede -zayıf ve cılız olarak doğarlar.
Doğdukları zamanki ağırlıkları (2200) gramdan bile aşağıdır.
Bunlar sıcaklık derecelerini çabucak kaybederler. Hatta yazın sıcak günlerinde doğdukları halde, içlerinde soğuyarak ölenleri de vardır.

Bunlar, çokcası, anasının karnındaki müddetini doldurmadan, vakitsiz doğan çocuklardır. Bu gibi çocukların muhafazası için bir takım âletler vardır. Bu âletler özel surette ısıtılan ve sıcaklığı daima ölçülü bulunan ufak kuluçka dolapları gibidir.

Zayıf ve vakitsiz doğan çocuklar, bir müddet bunların içinde bulundurularak vücutlarının sıcaklığı muhafaza edilir ve yaşamaları sağlanmış olur. Bu gibi çocukların teneffüs merkezleri de tabii şekilde çalışamaz. Vücutlarının hastalıklara ve mikroplara karşı dayanaklığı yoktur.

Nezleden dolayı burnu tıkanan çocuğa, ana sütünü kaşıkla vermek çok uygun olur.
Bunların beslenme ve bakılmalarında daha büyük bir dikkat ve itina göstermek ister. Yeni doğan çocukta bazı arızalar vardır ki onlar, mutlaka ana ve babaların ehemmiyetle karşılaması lâzım olan hallerdir, O haller de şunlardır:

Çocuğun göbek yarasında kızartı, iltihap ve koku olması, göbeğin vaktinde düşmeyip cerahat yapması, gözlerinde akıntı ve çapak, ağızda beyaz lekeler, çocuğun vücudunda içi cerahat dolu sivilce ve çıbanlar hasıl olması, ateşin düşmesi ve çıkması, devamlı sürgün veya peklik…
Bu gibi arızalarda, mutlaka, hekim çağırmalı, çocuk muayene ettirilmeli, bütün bu sıkıntıları hasıl eden sebeplere göre tedavi yapılmalıdır.

Bütün bunlar gösteriyor ki, yeni doğan bir çocuk, pek büyük bir dikkat ve bakılmak ister. Ancak bu dikkat sayesinde çocukların iyi büyümesi ve sağlam vücutlu olarak yetişmesi mümkün olur.

RSSYorum Yaz  |  Trackback URL

fethiye escort eskisehir escort izmir escort ankara escort eryaman escort istanbul escort gaziantep escort antalya escort