mersin escort mobil porno gaziantep escort izmir escort mobil porno izmir escort bayan porno hd porno pornolar porno ücretsiz porno hd sikis porno
; charset=UTF-8" /> Dilsizlik Nedir?
bodrum escort bursa escort
mobil porn
RSS
porno
Trk ifşa
26 Eylül 2010 | | 0 Yorum Var.

Dilsizlik

(Mutisme)
Konuşmak ve söz söylemek için lüzumlu olan kelimeleri telâffuz edememek ve söz söyliyememek haline (Dilsizlik) derler.
Dilsizliğin sebepleri türlü türlüdür: İşitme organı olan kulağın ana rahminde iyi teşekkül edememesi dolayısile, tam sağır olarak anadan doğanlar, yaşadıkları müddetçe kelimeleri duyamayacaklarından onlar için konuşmayı öğrenmek kabil değildir.
Dilsizlerin çoğunda hal böyledir. Bunların aklı, zekâsı ve şuuru yerinde olduğu halde, sadece sağırlıkları yüzünden dilsiz kalmışlardır.
Bazı çocuklar, analarından doğduktan sonra beyin kabiliyetleri itibarile, çok geri bir durumda bulunurlar. Bunlar, ileri yaşlara gelmelerine rağmen, ahmaklıkları yüzünden, ufak bir zekâ eseri gösterememiş, konuşmayı da öğrenememişlerdir. Bunlar, kendilerinde kabiliyet olmadığı için, dilsiz kalmış insanlardır.
Beyindeki konuşma merkezinin, herhangi bir hastalık veya arıza dolayısile, felce uğraması yüzünden, bazı hastalarda söz söyleme kabiliyetini kaybederler. Bu hal, çok defa gelip geçicidir. Hastalık tedavi edilince, önceden söz söylemekte zorluk çekip âdeta dilsizleşmiş olan hastalar, günün birinde tekrar konuşmağa başlarlar.
Bir de dilsiz olmadığı halde, menfaat i-cabı, kendisini sağır ve dilsiz gibi göstermek istiyen yalancı dilsizler vardır.
Bundan başka, akıl ve sinir hastalıklarına tutulup şuurunu kaybetmiş olan bazı deliler, aslında dilsiz olmadıkları halde, sırf düştükleri sinir hastalığının sevkile konuşmazlar, âdeta bir dilsiz gibi, günlerce ve aylarca söz söylemezler.
Bu son iki şekildeki dilsizlik sadece hastaların kendi istekleri ile ortaya çıkardıkları bir (ihtiyari dilsizlik) ten başka birşey değildir.
Kulakları sağır olarak anadan doğmuş olan dilsizler içinde, çok zeki insanlar vardır. Bunlar, söz söylemezler, fakat en ufak bir kaş göz işaretini bile, büyük bir zekâ ile sezerek, karşılarındaki insanın ne söylediğini anlarlar ve yaptıkları bir takım işaretlerle, âdeta söz söylüyorlarmış gibi, cevap vererek maksatlarını güzelce anlatırlar. Bunlar içinde, en ince işleri yapan, kudretli ve sanatkâr insanlar bile vardır.

TEDAVİ:
Anadan doğma dilsizliğin tedavisi yoktur.
Bazı hastalık ve Arızalar dolayısile, sonradan olma olan dilsizliklerin tedavisi ancak bu hali husule getiren hastalığın tedavisi ile kabildir.

Dilsizlik ile ilgili benzer yazılar

RSSYorum Yaz  |  Trackback URL

fethiye escort eskisehir escort izmir escort ankara escort eryaman escort istanbul escort gaziantep escort antalya escort