mersin escort mobil porno gaziantep escort izmir escort mobil porno izmir escort bayan porno hd porno pornolar porno 羹cretsiz porno hd sikis porno
; charset=UTF-8" /> Egzama Nedir?
bodrum escort bursa escort
mobil porn
RSS
porno
Trk ifşa
24 Ekim 2010 | | 0 Yorum Var.

Egzama Nedir?

Egzama, deri 羹st羹nde k覺rm覺z覺l覺klar, hafif ilikler, sulanma ve i癟inde sar覺mt覺rak bir suyu havi kabarc覺klar覺n 癟覺kmas覺 ile kendini g繹steren bir deri hastal覺覺d覺r. Bunlardan baka hastal覺k s覺ras覺nda, deri 羹zerinde bir tak覺m kabuklar ve d繹k羹nt羹ler de has覺l olur. Egzamaya halk dilinde (Mayas覺l) derler.

Egzama her yataki insanlarda g繹r羹le -bilirse de, en ziyade k羹癟羹klerde ve ihtiyar yataki insanlarda olur.

Egzaman覺n sebepleri, v羹cudun i癟ine ve d覺覺na ait olmak 羹zere, iki k覺s覺md覺r:

Sanatlar覺 itibari ile derileri bir tak覺m yak覺c覺 ve tahri edici kimya maddelerine temas edenler Egzamaya tutulabilirler.

eker hastal覺覺na uram覺 olan insanlar覺n sidikleri d覺ar覺ya 癟覺karken, 癟覺kt覺覺 yollar覺 tahri ederek oralarda egzama yapabilirler. En ziyade bacaklar覺n derisi alt覺ndaki kara kan damarlar覺n覺n bozulmas覺ndan has覺l olan (varis) dedikleri hastal覺kta, deri i癟inde kan覺n iyi dolaamay覺p birikmesinden de egzama olabilir. Bunlar v羹cudun d覺覺na ait sebeplerdir.

V羹cudun i癟ine ait sebepler aras覺nda b羹nye, birinci derecede gelir.

imanl覺a, nikris hastal覺覺na,. romatizma ve nefes darl覺klar覺na m羹sait olan b羹nyelerde egzamalar 癟ok g繹r羹lmektedir.

Baz覺 ailelerde, adeta irsi imi gibi, bir 癟oklar覺n覺n egzama hastal覺覺na tutulduklar覺 kaydedilmitir.

Mide, ba覺rsak, b繹brek, karacier, i癟 salg覺 bezlerinin bozukluklar覺 da egzamalar覺n ortaya 癟覺kmas覺na sebep olmaktad覺rlar.

Egzamalar, v羹cudun d覺覺ndan veya i癟inden gelen bir tak覺m tahriler kar覺s覺nda derinin bir 癟eit m羹dafaas覺 gibi tel璽kki olunabilir.

Egzama, devaml覺 olmaktan ziyade, n繹bet n繹bet gelip ge癟en bir hastal覺k halindedir. Batan deri 羹st羹nde bir ka覺nt覺 ile balar; Bu s覺rada v羹cutta k覺r覺kl覺klar olabilir. Deri, hafif癟e ier ve k覺rm覺z覺la覺r. atlar, baz覺 yerlerinde ufak kabarc覺klar has覺l olur. Sulan覺r ve bunlar覺n 羹st羹nde, sonradan, kabuklar ve d繹k羹nt羹ler husule gelir. Baz覺 defa, deri 羹st羹nde, cerahatli yaralardan ortaya 癟覺kabilir.

Sulanma devresinden 繹nce 癟ok ka覺nt覺 vard覺r. Sonradan ka覺nt覺 azal覺r. Bu suretle has覺l olan egzama, deri 羹zerinde t羹rl羹 t羹yl羹 yaralar yapar. Bunlar覺n her t羹rl羹s羹 deri hastal覺klar覺 hekimliinde baka baka isimler al覺r. Bir m羹ddet s羹rd羹kten sonra, n繹bet, 癟ok defa yava yava ge癟er ve egzama ge癟iren deri 羹st羹nde, yaralar覺n yerleri kaybolur.

Baz覺 egzamalar deriyi kal覺nlat覺r覺r, baz覺lar覺 p羹rt羹kl羹 bir hale koyarlar. Egzamalar hem 癟覺plak deride, hem de sa癟l覺 k覺s覺mlar 羹zerinde olabilir.

Kulak ak覺nt覺lar覺 olduu zaman, kula覺n d覺 taraf覺nda egzamalar g繹r羹ld羹羹 vard覺r. Bunlardan baka egzama burunda, dudaklarda, kad覺nlar覺n memelerinde, tenas羹l organlar覺nda, kollarda ve bacaklarda da g繹r羹l羹r.

Egzama Nedir? ile ilgili benzer yaz覺lar

RSSYorum Yaz  |  Trackback URL

fethiye escort eskisehir escort izmir escort ankara escort eryaman escort istanbul escort gaziantep escort antalya escort