mersin escort mobil porno gaziantep escort izmir escort mobil porno izmir escort bayan porno hd porno pornolar porno ücretsiz porno hd sikis porno
; charset=UTF-8" /> Fıtıklar
bodrum escort bursa escort
mobil porn
RSS
porno
Trk ifşa
03 Kasım 2010 | | 0 Yorum Var.

Fıtıklar

(Hernie)
Etlerden, kaslardan ve deriden yapılmış olan karın duvarının bir noktasında, zayıflık ve gevşeklik kalarak, karın boşluğu içindeki organlardan bir kısmının bu zayıf noktayı zorlayıp aralayarak dışarıya doğru çıkması haline (Fıtık) derler.
Fakat yalnız karında değil, karın boşluğu ile göğüs boşluğunu birbirinden ayıran (Diyafram) da da fıtıklar olabilir.
Fıtıklar, az çok büyük bir şişlik hâsıl etmekle kendilerini belli ederler.
Bu şişlik içinde karın organlarından, en ziyade, bağırsaklar ve bazı defa da, bağırsakların üstünü örten karın zarının bir parçası bulunur.
Fıtıklar, çok defa, kasıklarda görülür. Onun için bunlara (kasık yarığı) adı da verilmiştir.
“Fıtıklar, açtıkları deliğe göre, küçük ver ya pek büyük bir halde bulunurlar. Kasıktan başka, göbeğin üstünde, göbekte, makat yakininde veya yukarıda yazıldığı gibi, diyaframda da olurlar. Kasıkta olanlardan bir kısmı erkeklerde erkeklik torbasına kadar inerek orada pek büyük bir şişlik halinde kendilerini gösterirler.
Fıtıkların adları bulundukları yerlere göredir.
Bazı fıtıklar vardır ki, bunların çıktıkları delik gevşektir. El ile fıtığı tutup içeriye itmek mümkün olur. Bazılarında iş bunun tersinedir: Fıtık kolaylıkla içeriye itilemez.
Fıtıklar bulundukları yere, büyük ve küçüklüklerine göre türlü türlü sıkıntılar yapan arızalardır. Bir takım sebepler altında, bazı defa, fıtık deliğinden dışarıya çıkan organ parçası şişerek, deliğin darlığı dolayısile, sıkışmış ve boğulmuş bir durum alır. O zaman şiddetli sıkıntılar baş gösterir. Karında şiddetli ağrılar, bulantılar, kusmalar, peklik, ve yerine göre, ateş hâsıl olur. Buna çabucak çare bulunmayacak olursa, daracık delikte boğulup kalmış olan, organ parçası kangren olmak tehlikesi karşısında kalır. Bu hal, bağırsağın delinmesi ve karnın iç zarında iltihaplarla neticelenmesi itibarile, hayatı tehlikeye koyar.

TEDAVİ:
Fıtıkları muhafaza etmek için, yerine göre, çeşitli şekillerde bağlar yapılmıştır. Bunlar fıtık üzerine bağlayarak karın duvarını sağlam tutmak ve fıtıkların sarkmasına, bir dereceye kadar, mani olmak mümkündür. Pek çok çocuklarda, anadan doğma olarak, hâsıl olan fıtıklar bağlarla muhafaza edildikleri takdirde, çocuklar büyüdükçe, etleri, ve derileri kuvvetlenerek ve fıtık delikleri kapanıp sağlamlaşarak Arızadan eser kalmayabilir. Fakat büyüklerde is böyle değildir. Onun için fıtıkların en kestirme tedavisi ameliyat yaptırmaktır.
Hele deliğe sıkışıp” boğulan ye şiddetli sancılar veren fıtıklarda bir dakika bile vakit geçirilmeden gece gündüz ne vakit olursa olsun derhal ameliyat yapılmalıdır. Çünkü biraz vakit geçerse fıtık içindeki organlar kangren olurlar ve insanı öldürürler.
Fıtığı olan bir insanın, birdenbire, karnında şiddetli ağrılar, bulantı ve kusma olduğu zaman, fıtığın boğulmuş olması şüphesi karsısında, derhal hekime başvurmak lâzımdır .

RSSYorum Yaz  |  Trackback URL

fethiye escort eskisehir escort izmir escort ankara escort eryaman escort istanbul escort gaziantep escort antalya escort