mersin escort mobil porno gaziantep escort izmir escort mobil porno izmir escort bayan porno hd porno pornolar porno ücretsiz porno hd sikis porno
; charset=UTF-8" /> Omuz ve Kollarda Ağrı Kasılma Ellerde Karıncalanma
bodrum escort bursa escort
mobil porn
RSS
porno
Trk ifşa
11 Mayıs 2011 | | 2 Yorum Var.

Omuz ve Kollarda Ağrı

Kolun kendisinden çok aynı sinirleri paylaşan diğer kısımlarında ortaya çıkar.
Sebepleri :
1. Dolaysız nedenler : İncinme, burkulma, organları aşırı derecede yorma; genellikle hava cereyanında kaldıktan sonra ortaya çıkan kas ve lif dokusu ağrıları; yatakta okurken ya da araba kullanırken biçimsiz duruşlar, ya da soğuk ve rutubete maruz kalma. Donmuş omuz, omuz kayması.
2. Dolaylı nedenler: Kalbin çalışmasında düzensizlikleri (anjin ve koroner yetersizliği gibi); akciğer, pankreas, karaciğer, safra kesesi, mide, diyafram rahatsızlıkları. Poliomelitis (çocuk felci), aküt zona, ya da sinir zafiyeti gibi sinirleri etkileyen rahatsızlıklar.

Kasılmış, sancılı omuz :
Geniş, dayanıklı, koruyucu bir doku kesesi ile içi boş bir küreden ibaret olan omuz, ekleminin burkulması gençlikte pek seyrek görülür. Yaşlılıkta da artirit bu eklemleri kolay kolay etkileyemez. Bununla beraber eklemin çevresinde hareket eden yardımcı kısımlar vardır ki bunlar rahatsızlık verebilir.

Kasılmış, sancılı omuz orta yaşlardan itibaren yaygın bir şikâyet konusudur. Bu şikâyetler genellikle iki grupta toplanır :
Kas kılıfının yırtılması ve eklem çevresi kirişlerinin kopması: (Kısasüreli, iki haftadan az sürer. Doktora gidin).

Belirtileri:
Orta ya da ileri yaşlarda, ufak bir incinme sonucu olarak ya da hiç bir incinme olmadan omuzdan başlayıp boyuna Ve kola yayılan ve bir kaç saat içinde şiddetlenen bir ağrı. Kol yanda tutulur, yandan yukarı doğru kaldırılamaz. Zayıf insanlarda eklem üzerinde hassasiyet.

Tedavisi: Birkaç gün askıya aldıktan sonra kolu hafifçe sallamayı deneyiniz. Ağrı dinince canlı hareketler yapınız. Enjeksiyon yararlı olabilir; ameliyatın gerektiği durumlar enderdir.

Sonuç :
İyileşme, iki hafta ya da birkaç ay gibi değişik süreler içinde olabilir.
Donmuş omuz (bursit) : (Uzun süreli, 6 haftadan çok sürer; doktora gidin).
Kol hareket ettirilemez. Hareket ettirilecek hâle gelinceye kadar gittikçe artan ağrı ve kasılma. Genellikle ekleme yakın yerde bir incinme ya da kırıktan sonra belirir ama hiçbir görünür sebebe bağlı olmadan da başlayabilir.
Yaş: En çok 45 ile 55 arasında.
Cinsiyet: Erkeklerden çok kadınlarda. Hemen hemen daima bedence hareketsiz kimselerde.
Belirtileri: Omuzda derinden bir ağrı olur. Sonraları sırtı, göğsü ve kolu kaplar. Saç tarama gibi hareketlerde kendini gösterir, sonraları daha sürekli olarak hissedilir, uykuya bile engel olabilir. Eklem herhangi bir basınca karşı duyarlıdır.

Tedavisi: Ağrı omuzun dışında bir nedene bağlı olabilir. Tedavi buna göre yapılmalıdır, ama bu gibi vakalarda eklemin hareketi önlenmemelidir. Bu ağrıyı arttırmaz. Tam tersi, hareketsiz kalan eklem kasılır. Kimi vakalarda anestezi ile masaj gerekir; bazen da enjeksiyon ya da ısı tedavisi yararlı olur.

Sonuç : Belirli bir nedeni olmayan bursit bir ya da iki yılda kendiliğinden geçer.

Omuz kayması: (Kısa veya uzun süreli, acele doktor çağırın). Omuz eklemi, yüzeysel olduğundan, kolayca çıkabilir, kolayca da yerine yerleştirilebilir. Bazı:-kimseler, Örneğin Churchill, bir kez çıkan omuzların sonradan defalarca kaydığını görmüşlerdir.
Belirtileri: Asıl çıkığa sebep olan incinme; kolun yukarısındaki yumru çoğu zaman ileri fırlar ve kol hareket edemez. Daha sonra yüzme, boyun yıkama gibi normal hareketlerde ya da bilinçli olarak meydana gelebilir.

Tedavisi: Ameliyat tek tedavi yoludur. Hareket etmeyi sevmeyen bir hasta bunu gerekli bulmasa da bir tenis oyuncusu gerekli bulabilir.

Köprücük kemiği kırığı: (Kısa süreli, acele doktor çağırın; 6 hafta sürebilir).
Her yaşta görülebilen bu kırık, örneğin futbolda ya da binicilikte, omuz üzerine düşmekle meydana gelir.
Belirtileri : Başı, incinmiş olan tarafa döndürerek kemiğe bağlı boyun, kaslarını gevşetmekle ve kırık omuz tarafındaki kolu, sürüklenmeyi önlemek için, öbür elle desteklemekle ağrı hafifler. Kemik üzeri hassastır.

Tedavisi: Doktora gidin. Hemen hemen üç hafta için askı ya da destek gerekir.
Sonuç: Hasta iyileşir. Hafif işlere beş haftada, ağır işlere ise sekiz haftada dönülebilir..

Dirsek ağrısı:
Tenis dirseği : (Kısa süreli, acele doktora gidin; 2 hafta sürebilir).
(Yani, herhangi bir sert hareketten dolayı dirseğin dış tarafında meydana gelen bir ağrı).
Belirtileri: Dirsek ve önkolda, birkaç saatlik yorucu hareketten sonra beliren sancılı ağrı. Dinlenmeyle geçer; hareket durumu kötüleştirir. Dirseğin yan tarafı hassastır.

Tedavisi: Hemen doktora gidin. Dirsek on gün ince bir tahtaya sarılı olarak durur. Sargı sarmak, giyinmek isin daha kolaysa da, pek faydası yoktur. Ağrı ve, incinme tamimiyle geçinceye kadar sert hareketlerde bulunmaktan kaçınınız. İğne yaptırmak ve masaj bazı hallerde yararlı olabilir.

Daha nadir olan tenis dirseği: (Kısa süreli, acele doktora gidin).
Belirtileri: Oyun ya da hareket sırasında birdenbire başlayan ağrı, kol oynatılamaz. Kolu düz duruma getirmek ağrı vericidir. Dirsek eklemi çukurunun üzeri hassastır.

Tedavisi: Elle yerleştirme çok iyi sonuç verir. Bu tip tenis dirseği nin tedavi edilmemesinden meydana gelen dirsek kasılması da çektirme ile iyileştirilebilir.

Osteoarthiritis (Kemik ve mafsal iltihabı) : Uzun süreli; 6 haftadan çok sürer; doktora gidin). Ancak eklem daha önce incinmiş ya da tıbbî müdahale gereği hava burgusu ile delinmişse vak’a olağandır. Ağrı ve kasılma başlıca belirtilerdir.

Dirsekte kemik oluşumu : (Uzun süreli).
Bir incinmeden sonra olur; kemiklerin yakınındaki kanama bölgesinde yeni kemik teşekkül eder. Kasılma başlıca sonuçtur ve şiddetli olabilir. Böyle bir durumu önlemek için herhangi bir dirsek incinmesinin hemen tedavi görmesi gerekir. Eğer önlenememişse dinlenme tek tedavi yoludur.

Dirsekte ya da kolda yumuşak şişlikler: (Uzun süreli; 6 haftadan çok sürer; doktora gidin).
Tıptaki adı: Ganglion
Jelatin gibi bir maddeyle dolu olan bu şişlikler, eklem ve kirişlerle ilgili olarak meydana gelirler. Daha çok elin üzerinde, bilekte, ya da ayakta, bazen de dirsek ya da diğer eklemlerde görülür. Zararsızdır. Belirtileri: Yavaş büyüyen bu şişlikler aslında ağrısızdır, fakat arada bir sancıya ya da elin kuvvetini kaybetmesine sebep olurlar.

Tedavisi : Şişlik içindeki sıvı üzerine bastırılarak dağıtılabilir ama yeniden toplanır: Sonunda şişlikler kaybolur.
Not: Daha az görülen, el ya da ayakta meydana gelen, içi sıvı dolu ya da yumuşak şişkinlikler vardır ama bunlar zararsızdır ve doktorunuz tarafından ayırt edilebilirler.

Kol ve elde ağrı, hissizlik ve karıncalanma :
‘Boyun, omuz ve kol sendromu’ : (Uzun süreli, 6 hafta – 6 ay sürebilir, doktora gidin). Boyun kemiklerinin ve aralarındaki disklerin bozularak değişmesi sonucu meydana gelir. Kola giden sinirler, kol ve boyun hareketlerinde sancıyla gerilecek kadar tazyik altındadırlar. Hastalık orta yaşlarda başlar.

Belirtileri : Bazen bir sarsıntı ya da bir sendelemeden ötürü meydana gelebilen ve tedricen artan sancılı boyun ve omuz kasılması, öksürme, aksırık veya kol hareketleriyle artar. Daha sonra kol da ağrır. Omuz kısmı hassas olabilir. Hissizlik, uyuşma ve özellikle uyanırken el ile ön kolda kuvvetsizlik görülür.

Tedavisi : Bazı hallerde çekme, bazılarında ise dinlenme iyi gelir. Doktor tavsiyesi gerekir. Birkaç ay «polythene> boyunluk kullanılır; ağrı kesilince çıkarılır. Geceleri sadece bir yastık kullanılır.

Bilekte sinire tazyik: (Uzun süreli, doktora gidin).
Tıptaki adı : Bilek tüneli sendromu.
Genellikle belirli bir nedeni yoktur; bununla beraber bilekteki bir eklem iltihabı, iltihaplı kiriş zarı küçük bilek kemiğinin bir süre çıkmış olması, bir incinme ya da ganglion gibi vak’alara bağlı olarak ortaya çıkabilir. Gebelikte olağandır.
Cinsiyet : Genellikle kadınlarda.
Yaş : Çoğunlukla orta yaşlılarda, bazen de gençlerde ve yaşlılarda.
Belirtileri : Başparmak ve diğer üç parmakta yanma, uyuşma, hissizlik, şişme hissi ve dokunma duyusunda (örneğin bir dikiş iğnesini tutup kaldırmada olduğu gibi) zayıflama, azalma; küçük parmağın diğerleri kadar etkilenmemesi teşhise yarayan bir belirtidir. Genellikle ön kolda ağrı olursa da bu şiddetli bir ağrı değildir. Asıl sıkıntı eldedir. Ağrı geceleri uykuyu bölecek kadar artar. El zayıflar ve hantallaşır. Aşağı sarkıtmak, ovmak, parmakları hareket ettirmek yararlı olabilir. Eller çok fazla kullanılırsa durum kötüleşir. Ağrıyı özellikle arttıran bir hareket de dirseği düz tutarak eli arkaya doğru bükmektir.

Tedavisi : Hafifse birkaç ayda tedavisiz geçebilir, ama geceleri rahatsızlığı gidermek için ağrı kesici ilâçlar alınabilir. Bileğin arka kısmını ince bir tahtaya sarmak da iyi gelebilir.
Şiddetli vaka’lar: Ameliyat her zaman başarılı sonuç verir. Bilekte ganglion gibi özel sebepler de ortadan kaldırılmalıdır.
Sonuç : Mutlaka iyileşir ama tedavisiz iyileşmeyecek vaka’larda doktor tavsiyesi gereklidir.

Dirsekte sinire tazyik: (Uzun süreli, 6 haftadan çok sürer; doktora gidin).
Tıptaki adı: Ulnar felci
Genellikle ya bir dirsek incinmesinden on yıl gibi çok uzun bir süre sonra; ya bir kist veya bir ganglionun tazyikiyle (yukarıda gördük), ya da dirsek kemiği sinirinin bir kemik yumrusu üzerinden geçerek, yerinden kayması yüzünden meydana gelir. Dirsek kemiği siniri, dirsek yakınında, derinin altındaki bir oluktan geçer ve dirsekte bir darbe sonucu beliren acayip bir hisse sebep olur.
Belirtileri: Elin küçük parmak tarafında hissizlik ve uyuşma ve dirseğin de aynı tarafında yavaş yavaş artan bir ağrı görülür. Küçük, parmak hassasiyetini ve kuvvetini kaybeder, pençe gibi kıvrılmaya başlar.

Tedavi: Bir an önce ameliyat gereklidir, çünkü hastalık durumu İlerleyebilir.

RSSYorum: 2  |  Yorum Gönder  |  Bağlantı

  1. vediiniz hizmetten doladyı tşkrlr boyun düzleşmesi var 2gündür çok ağrı ve acı çekiyorum açklma

  2. annem yaklaşık bir buçuk ay önce sağ kolunun üzerine düştü o gün bu gündür ağrı ara ara tekrarlıyor ve dayanılmaz bir biçimde oluyor doktora gittik doktor ağrı kesici verdi kısa süreli ağrı diniyor ağrı kesicinin sayesinde tekrar başlıyor doktor film çektirdi filmde bir şey çıkmadı emarda çektirmedik kolunu yukarı dogru kaldırabiliyor bazı hareketlerde zorlanıyor ağrıdan dolayı doktor filmde kırık çıkık olsa herhangi bir şey olsa çıkardı diyor acaba nedeni ve çaresi ne olabilir çok teşekkür ederim.saygılar şimdiden teşekkür ederim.

RSSYorum Yaz  |  Trackback URL

fethiye escort eskisehir escort izmir escort ankara escort eryaman escort istanbul escort gaziantep escort antalya escort