mersin escort mobil porno gaziantep escort izmir escort mobil porno izmir escort bayan porno hd porno pornolar porno ücretsiz porno hd sikis porno
; charset=UTF-8" /> Sağırlık ve Tedavisi
bodrum escort bursa escort
mobil porn
RSS
porno
Trk ifşa
27 Nisan 2011 | | 2 Yorum Var.

Sağırlık

Sağırlık, iki ayrı türe bölünebilir. Böylece hem yapılacak tedavi hem de hastalığın sonucu daha iyi belirlenir.

İletim sağırlığı:
Seslerin dış ve orta kulaktan geçerek asıl duyma organı olan iç kulağa geçmesine bir engel varsa buna iletim sağırlığı denir.
Belirtileri: Bu tür sağırlık tam değildir, çünkü sesin bir kısmı kafa kemiklerinden geçerek işitilir. Böyle hastalar telefon alıcısını kulaklarına yapıştırırlarsa iyi işitirler. Ayrıca kendi sesleri, başkalarının seslerine göre kemik yoluyle daha iyi işitildiğinden, konuşmaları yavaştır. Bu hastalar işitme cihazlarından fayda görür.

İletim sağırlığının çeşitleri:
Kulak kiri.
Kulak yolu çıbanı.
Kulak zarının zedelenmesi.
Geçirilmiş orta kulak iltihabı veya yaralanması.
Kulak sertleşmesi.

Duygu sağırlığı: Bu tip sağırlıkta sesleri alan iç kulak veya iç kulaktan beyne giden sinirler veya beyindeki işitme merkezi hastadır. Sinirsel veya iç kulak tipi sağırlığın erken devrelerinde başkaları konuşurken kelimeleri yutuyormuş gibi görünür. Çünkü tiz ses] er, örneğin P, K, T ve G ve D 1er işitilmez, kalan sesler ise işitilir. Yavaş seslerin işitilmemesine karşılık, kuvvetli sesler bütün şiddetiyle duyulur ve hastayı rahatsız edebilir. Sinir sağırlığı olan birinin bağırma, sağır değilim diye yakınması sık görülür.

Kemik yoluyle ses iletimi bu hastalarda mümkün değildir. Bundan ötürü de telefonda iyi işitmezler, işitmeye yardımcı cihazların da faydası yoktur. Çünkü sesin şiddeti arttıkça sesler daha karışık bir hale gelir. Kendi sesleri de kendilerine zayıf geldiğinden konuşurken seslerini yükseltirler.
Duyu sağırlığının tipleri:
Yaşlılıktaki sağırlık: İşitme keskinliği herkeste yavaş yavaş azalır. Kabakulak veya kızamık gibi bir hastalıktan sonra bu azalmaya rastlanabilir.

Doğuştan: Ya irsidir veya anne gebeliği esnasında ilk aylarda bir hastalık geçirmiş veya ilâç kullanmıştır.
Bazı ilâçlar: Örneğin, kinin kullanmıştır.
Menier hastalığı.
Fazla gürültülü yerde çalışma: Örneğin, kazan yapıcılarda baş gösterir.

Kulak sertleşmesi (Otoskleroz) : (Uzun süreli; doktora gidin). Genç yaşlarda başlayan bu hastalık daha önceleri hastayı sakat bırakabilirdi, ancak şimdi hemen hemen her zaman tedavi edilebilir. Bundan ötürü de tanınması son derece önemli olup hangi devrede olursa olsun tedaviye başlanmalıdır.
Esas bozukluk, kulak zarından iç kulaktaki işitme organına sesi ileten ufak kemikçiklerin birbirine yapışması ve bunların çevresinde sünger görünümünde bir doku büyümesidir.

Belirtileri: İrsidir: 15-30 yaşlarında başlar, kadınlarda erkeklere göre iki misli daha sık görülür; kulakta vızıltı ve çınlama duyulur; sessizlikte daha da kötü olur; gürültülü yerlerde işitme daha iyidir (Çünkü kalabalıkta herkes daha yüksek konuşur). Sağırlıktan önce seslerin bozulduğu görülür. Özellikle bunu müzikle uğraşanlar fark eder, ancak bu Menier hastalığında olduğu kadar fazla değildir.

Tedavisi:
Doktor tarafından yapılır. Hastalığın farkına varır varmaz bir kulak doktoruna gidiniz. Mümkün olursa ameliyat çok iyi sonuçlar verir. İşitme cihazları ve konuşanların dudaklarını okumayı öğrenmek de faydalı olabilir.
Sonuç; Ameliyat devamlı bir iyileşme verir, yoksa hastalık ilerler ve sonra durur. Gebelikte daha da fenalaşır ve çocuğa da geçebilir.

SAĞIRLIK TEDAVİSİ KONUSUNDA TAVSİYELER
Sinir hastalığı veya sağırlığın diğer çeşitleri bugün her zamankinden daha fazla iyileşme şansına sahiptir. Normale dönebilir.
Dudak hareketlerini okumak, lisan tahlili ve işitme eğitimi gibi yeni yöntemler bu konuda yardımcıdır, ileri yöntemlerle yapılan ameliyatlar yardımıyla kulağın büyük bir kısmı operatör tarafından yenilenebilir. Transistörlü, göze çarpmayan ufak işitme cihazları, tabii işitmenin yerini tutamazsa da hastada kalan işitme gücünü arttırmada faydalıdır. Doktorun tavsiyesini almadan ve bir hafta denemeden işitme cihazı kullanmayınız. Esasen bunlar satılırken alıcıya bir hafta deneme hakkı tanınır. İşitme cihazlarını kullanmanın bir güçlüğü vardır. Normal kulak, istenmeyen ve işe yaramayan sesleri geçirmez; örneğin bir lokantada diğerlerinin konuşmaları, istasyondaki gürültü gibi. Halbuki işitme cihazı hepsini büyültür. Sabır ve zamanla, gelen sesleri seçmek veya duymamak mümkün olabilir.
Eski usul işitme borusu bir, bakıma daha avantajlıdır. Çünkü şahıs yalnız işitmek istediği sese veya radyoya doğru bu boruyu çevirir. Bununla beraber işitme cihazı, sağır için özellikle tehlikeli olan trafik seslerini bildirdiğinden üstünlük taşır. İşitme cihazının pilleri normal kullanışta üç aya kadar dayanır.

Kulaklarda çınlama – vızıltı – başta uğultu:
Tıptaki adı: Tinnitus
Sebepleri:
Kulak hastalıkları:
Dış kulakta kir veya cisim. İltihap.
Her cins sağırlık.
Orta kulak nezlesi.
Menier hastalığı.
Kulaklarda ileri yaşlarda başlayan bozukluk.

Diğer sebepler:
Ateşli hastalıklar.
Zafiyet, yorgunluk.
İlâçlar; örneğin, kinin, aspirin.
Çok nadiren; urlar, doktor muayenesi sonunda ortaya çıkar. Tüfekle atış talimleri, çok şiddetli sesler. Çok sessiz yerlerde, vücut içindeki seslere hassasiyetin artması.

Ruhsal sebepler:
Bayılmadan önce, sara nöbeti.
Tedavisi: Ya çok basittir; örneğin, kulak kirinin çıkarılması; ya da imkânsızdır. O zaman tehlikesi olmayan bu gürültüyü duymamazlıktan gelmeyi öğrenmelidir.

Kulakta kir :
Kulak kiri, normal olarak kulağın yağlanmasını sağlar ve kulağın dış kısmındaki bezeler tarafından yapılır. Bazı kimselerde kir çok miktarda salgılanır veya sert bir kitle halinde birikir.
Etkileri: Sağırlık, kulakta gürültüler, kulak yolu derisinin tahrişi.
Tedavisi: Kulağa herhangi bir şey sokmayın. Her gece kulağa 2-3 damla sıcak zeytinyağı konursa sert kiri yumuşatır ve kendiliğinden çıkar. Doktor veya hemşire tarafından kulağın yıkanması gerekebilir.

Kulağa bir şey kaçması :
Boncuk, bezelye v.s. gibi şeyler kulağa kaçabilir, buna özellikle çocuklarda rastlanır.
Tedavisi: Kulağa hiçbir şey sokmayın, çünkü kulak zan zedelenebilir. Eğer baş, cisim kaçan tarafa doğru eğildiğinde kaçan cisim dönüyorsa, doktorun yardımına başvurun.

Kulağa böcek kaçması:
Tedavisi: Eğer böcek canlı ise kulağa birkaç damla ılık zeytinyağı damlatın, böylece böceğin son derece rahatsız edici hareketleri tamamen durur. Şırınga ile kulağı yıkamak gerekebilir. Kulağa bir şey sokarak böceği çıkarmağa çalışmayın.

Menier hastalığı: (Uzun süreli; nöbetten sonra doktora gidin, devam edebilir).
Kulaktaki denge organındaki basıncın artmasından ileri gelir. Genellikle 40 ile 60 yaşları arasında başlar, erkeklerde daha sıktır.
Belirtileri: Anî olarak gelen baş dönmesi, bulantı ve kusma. Duyu tipi sağırlık (Yukarıdaki bölüme bakın), çoğunlukla yalnız bir kulaktadır, sesler birbirine karışır; kulakta gürültüler olur.
Tedavisi: Derhal nöbet geçinceye kadar yatakta yatın. Daha sonra: Doktor nöbet sırasında kullanacağınız ilâçları verecektir. Nöbetler arasındaki perhiz için de doktorun tavsiyesine uyunuz. Bazen ameliyat gerekebilir. Nöbetler kesildikten sonra altı ay geçmeden otomobil kullanmayın, bisiklete binmeyin veya yüzmeyin.

Nöbetlerin süresi: Dakikalarca veya saatlerce.
Hastalığın süresi: Yıllar geçtikçe ilerler, sağırlık fazlalaşır, fakat sonunda nöbetler kesilir.

Kulak nezlesi: (Kısa veya uzun süreli olabilir; doktora gidin, dinlenin,2 haftada geçer).
Tıptaki adı: otitis media secretoria.
Bu ağır bir hastalık değildir ve ancak hafif bir rahatsızlık yapar. Fakat tanınmaz ve tedavi edilmezse daimî sağırlığa yol açabilir, özellikle çocuklarda olur.

Belirtileri: Bir nezleden sonra, işitme zorluğu ve kulakta hoşa gitmeyen bir dolgunluk hissi.
Tedavisi: Ancak doktor kesin bir teşhis koyabilir ve gerekli tedaviyi yapar.

RSSYorum: 2  |  Yorum Gönder  |  Bağlantı

  1. hocam eşimin sağ kulağı grip ten sonra duymuyo ne yapalım

  2. hocam eşimm gripten sonra sağ kulağı duymuyor

RSSYorum Yaz  |  Trackback URL

fethiye escort eskisehir escort izmir escort ankara escort eryaman escort istanbul escort gaziantep escort antalya escort